Forandring og træning fremover

FORANDRING

lethed..............................................Modstand

Vil gerne --------------------------------------------------Vil kke

Mindfulness

Optimist ..........................................................Pessimist

NYE

BEGYNDELSER


I hvert eneste øjeblik er der en energi og lethed at finde. Det kan vi bruge til nye begyndelser.


Mindfulness er hårdt arbejde, med at vende sig imod det vi faktisk helst vil være fri for, for at blive fri af det. De fleste har efter 8 ugers mindfulness program oplevet de har ændret sig på en eller flere måder, selvom grundholdningerne er at være ikke stræbende og  have accept.

De fleste ændringer kom ikke af sig selv, men gennem et arbejde, du har lagt i at praktisere derhjemme, både når du har været oplagt til det, og når du ikke har følt dig oplagt til det. - Til at sidde og være, at dvæle i stilheden og være stille, møde dit eget sind og krop, i nuet.

Alle de forandringer der er opnået, er opnået ved "VÆREN", ikke gøren.

 

Den enkle mindfulness vej.

Vejen, hvor man er vågen i sit eget liv. Man kan kalde det opmærksomheds vejen.

At gå opmærksomhedsvejen , hvilket betyder at leve livet opmærksomt, kræver at du vedligeholder din meditationspraksis, hvis du ikke gør det har vejen en tendens til at blive tilgroet og obstrueret. Den bliver sværere at komme på, selvom du i et hvilket som helst øjeblik du vælger, kan komme tilbage til den, for den er altid lige her, i nuet.

Selvom om du ikke har praktiseret i et stykke tid, så snart du vender tilbage til din vejrtrækning, tilbage til nuet, hvilende i opmærksomhed, din hjemmebase, dit hjem, så er du der igen, på vejen.

- Hvilket også er ingen vej, for der er ingen steder at gå hen, ikke noget at gøre, og ikke noget at opnå.

Du er allerede hel, allerede komplet, lige som du er - og det er perfekt, nu, i den varme omfavnelse af din bevidsthed. 

 

KULTIVERING AF MINDFULNESS I DIT LIV


Hvis du har oplevet hvad mindfulness, det at være opmærksom, kan gøre, og du har kultiveret en systematisk mindfulnesspraksis i dit liv, kan det være næsten umuligt at stoppe. Selv hvis du ikke praktiserer, praktiserer du på en måde alligevel, hvis du bemærker hvordan det føles, sammenlignet med da du praktiserede regelmæssigt, og hvordan det påvirker din evne til at håndtere stress og smerte.
AT FORTSÆTTE DEN FORMELLE PRAKSIS


Den vigtigste del af mindfulness arbejdet er at holde din praksis i live. Det kan blive en del af dit liv på samme måde som at spise og arbejde er det. Vi holder praksis i live ved at sørge for tid til at VÆRE, til ikke-gøren, lige meget hvor meget der skal omarrangeres. At have en praksis hver dag, er lige så vigtigt som at spise hver dag.

Der er mange forskellige praksis du kan arbejde med hver dag, hvad enten du bruger guidening, eller ikke, så er det vigtigste du fortsætter din praksis.

Det vigtige er at fortsætte med at komme tilbage til dette øjeblik. Det bedste råd for et hvilket som helst slags spørgsmål om meditation er: bliv ved med at praktisere. At bare blive ved med at se på hvad der opstår med ikke dømmende opmærksomhed, og med venlighed, især hvis det er et gentagende mønster, gåde, tanke, eller følelse. Over tid har praksis en tendens til at lære dig, hvad du har brug for at vide. Hvis du sidder med dine spørgsmål og tvivl, har de en tendens til at opløses inden for uger. Hvad der virkede uigennemtrængeligt, bliver gennemtrængeligt. Hvad der virker skummelt bliver klart. Det er som hvis du virkelig bare lader dit sind falde til ro, og hviler i dets essentielle natur, hvilket er ren opmærksomhed. 

LIGE KOMMET I GANG

8 uger er hurtigt gået. Det føles som om vi lige er kommet i gang, så hvorfor stoppe nu? Hvorfor ikke blive ved med at mødes og praktisere sammen?


VIDERE UDVIKLING

er svaret. Udvikling af autonomi og uafhængighed. Og, for at teste det vi har lært i de 8 uger i verden, når vi ikke har noget at falde tilbage på bortset fra vores indre ressourcer.

Det er en vigtig del af læreprocessen

En vigtig del af at skabe sin egen praksis.

Der er mange måder og steder at hente støtte, også fremover.


FORTSAT PRAKSIS

Efter de 8 uger, er faktisk hele pointen. Denne rejse er livslang. Dette er kun begyndelsen. Det er det basale. Du ved nu hvad du skal gøre, så "gør det", eller endnu bedre "Lev det"


DET SKAL FUNGERE I DIT LIV

Derfor fortsætter kursets rammer ikke. Du har nu muligheden for at arbejde videre med at få mindfulness til at fungere i dit liv. Holde et momentum i praksis, og i dit hverdagsliv.

Det afhænger af din egen intention og engagement.

Den ægte læring kommer inde fra dig selv. Det er der du daglig kan hente din visdom og inspiration til evt. deltagelse i grupper og lignende, og læsning fremover.


Siddende meditation - Næring til at være


Her er allerede nævnt hvordan vores opførsel og følelser kan drives af sindets leg med hvad tanker der er, om at synes om og ikke synes om, det ene eller det andet. Når du ser efter, er det så ikke præcist at påstå, at vores sind konstant søger tilfredsstillelse, laver planer der skaber sikkerhed, eller er i gang med at få, hvad vi gerne vil have, og samtidig prøver at slippe af med vores frygt, og det vi ikke vil have skal ske?

Og at det har konsekvensen vi fylder vores dage op med ting, som bare skal gøres? Mens vi ikke nyder øjeblikket, fordi vi har for travlt, for meget vi skal nå, og er for angste? Vi kan føre os overvældet af vores skemaer og ansvar. Vi lever i en verden af konstant GØREN.


At komme tilbage i kontakt med VÆREN er ikke så vanskeligt. Vi behøver kun at minde os selv om at være mindful. Øjeblikke med mindfulness, er øjeblikke med fred og stilhed, selv midt i aktiviteter. Men, formel meditationspraksis kan give et rum til fornuft og stabilitet, der kan blive brugt til at genoprette balance og perspektiv. Det kan være en måde at give dig selv mulighed for at slappe af og finde veltilpashed, og huske på hvem du er. I en eller anden grad vil tålmodighed, indro ro, klarhed og balance i sindet flyde ind i det du laver og travlheden og presset vil være mindre innerverende.


Meditation er ikke-gøren, at være der hvor du allerede er. Ironisk er det, at vi må lægge os på sinde, at minde os selv om, hvem vi er engang imellem. Det tager lidt tid at blive tilpas med den rigdom der ligger i at lære vores sind at kende. Det kan føles akavat i begyndelsen. At huske på hvor dyrebart øjeblikket er kræver et usædvanligt og måske drastisk skridt. Det er derfor vi tager tid hver dag til formel praksis. Til at stoppe op, og give os selv næring ved at være. Det kan lyde kunstigt til at begynde med, som bare en ting mere at "gøre", og ja, på den måde at tiden skal afsættes til det er det rigtigt. Men når du først oplever, hvor vigtigt det er at give næring til dig selv på denne måde, og finde ro i dit hjerte og sind, og indre balance, til at leve livet på livets betingelser, bliver prioriteringen en naturlig del af dit liv, og det bliver nemmere at skabe tiden. Du kan endda opleve at det nærer det dybe og bedste i dig, så du VIL meditere, og ser frem til din formelle praksis.   
   

Det vigtigste er at huske at praktisere hver dag.

Også selv om det kun er fem minutter. - De fem minutter kan være meget regenererende  og healende.


Du skal skabe dig tiden hver dag, for du vil ikke finde den.


Husk på hvad det gør for dig, din egen erfaring, som du deler med mange andre.


Ud over 8 uger


- Sid hver dag. Hvis du føler siddende meditation er din primære form for praksis. Sid i mindst tyve minutter af gangen, men helst tredive til femog fyrre minutter.  Det kan være med til at gøre praksis dybere, hvis du bruger en CD til guidening mindst en eller to gange om ugen de første måneder.

Hvis du føler kropsscanning er din primære praksisform, så sørg for du laver siddende meditation også i fem til ti minutter om dagen, hvis du føler du slet ikke har en dårlig dag eller slet ikke tid til det, så sid i tre minutter, eller bare et minut. Men så lad det være et eller tre minutters koncentreret ikke gøren. Hold fokus på din vejrtrækning og fornemmelse af kroppen som helhed, siddende og trækkende vejret. 


- Hvis det overhovedet er muligt, så prøv at sidde om morgenen. Det vil have en positiv effekt på hele din dag. Andre gode tidspunkter: lige når du kommer hjem fra arbejde, før aftensmaden, før frokost; hjemme eller i dit kontor, om aftnen, eller sent på aftnen, især hvis du ikke er træt, enhver tid overhovedet - alle øjeblikke er et godt tidspunkt til formel praksis.


- Hvis kropsscanning er din foretrukne praksis, så gør det hver dag i mindst tyve minutter af gangen, men helst tredive til femogfyrre minutter. Det kan være godt at bruge en CD til guidening en eller to gange om ugen de første måneder.


- Praktiser Yoga eller Qi Gong fire gange eller mere om ugen i 30 minutter eller mere. Tjek at du gør det mindful, især med opmærksomhed på vejrtrækningen og de kropslige fornemmelser. Kan være rigtig godt at gøre om morgenen inden siddende meditation.


- Eksperimenter med nogle af de mange guidede meditioner der findes på youtube og internettet.


- Se hvad der sker når din praksis udvikler og fordyber sig. Der findes mange bøger, kurser og retræter med høj kvalitet, der kan være inspiration til din fortsatte praksis.


 

Har du spørgsmål eller kommentarer?

Så er du velkommen til at skrive:

vibekes@vibhouse.dk

Tekster fra denne side er egne oversættelser  fra:

Jon Kabat-Zinn:

"Full Catastrophe living"

Grundbog for MBSR forløb

 

og egne tekster og erfaringer.